Nam, chui đầu, thời trang, phong cách Hàn Quốc, cập nhật xu hướng thời trang, liền mũ