Áo lót, không gọng thép, loại mỏng, mặc lót người, chất thoáng mát, phong cách học sinh