Cặp sách/Ba lô nữ, đựng được nhiều đồ, họa tiết chữ cái, thêu hoa, hai quai, phong cách học sinh, trẻ trung, một màu, phong cách Hàn Quốc